Hlavná stránka ]

 

Zoznam  záujmových  krúžkov v školskom roku 2006 - 2007

P. č.

Názov  krúžku

Vedie

1

Práca s počítačom

Mgr. Takáčová

2

Zábavná gramatika

Mgr. Nedzbalová

3

Matematický

Mgr. Vovolková

4

Strelecký

Mgr. Kovaž

5

Futbalový

Mgr. Kovaž

6

Slovenčina hrou

Mgr. Hadvabová

7

Zaujímavá matematika

Ing. Cmárová

8

Literárno-počítačový

PaedDr. Dydňanská

9

Zábavná matematika

Mgr. Dydňanský

10

Počítačový pri ŠKD

p. Romanská

11

Zdravotnícka príprava

p. Bartková

12

Aranžovanie kvetín

p. Andrejčáková

 


Hlavná stránka ]