Hlavná stránka ]

 


Zoznam tried a žiakov školskom roku 2004/2005:

 

Trieda: 1.A  1.-2.-3.B 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A
Počet žiakov:  15 11 12 10 10 23 25 30 22 18

 

Trieda 1.A  
Triedna učiteľka: Mgr. Anna Vovolková
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6

1 Samuel Andrejčák                               
2 Kamila Bálintová                                 
3 Kristína Balogová                                
4 Lukáš Balog                          
5 Mária Bartková                                 
6 Samuel Boch                           
7 Kristián Džurdženík                              
8 Daniel Flešár                         
9 Mária Hladová                                  
10 Tatiana Homoľová                              
11 Dominik Humeník                              
12 Vladimír Popovič                                
13 Ján Roháč                         
14 Martin Stanovčák                               
15 Anna Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 1.B
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Nedzbalová
Počet žiakov: 3, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 0

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Miloš Bednár 
2 Daniel Beľan 
3 Patrik Geľak

Trieda 2.B
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Nedzbalová
Počet žiakov: 1, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 0

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Samuel Bičej

Trieda 3.B
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Nedzbalová
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 2

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Stanislava Bankovičová 
2 Ondrej Bednár 
3 Matej Bičej 
4 Peter Geľák 
5 Michal Lyzák 
6 Maroš Miľo 
7 Tatiana Sukeľová

Triedy 1. B, 2. B a 3. B sú spojené v jednej triede.
Je to elokovaná trieda v Novej Kelči.
Táto elokovaná trieda patrí k ZŠ Holčíkovce.

::hore na zoznam tried::

Trieda 2.A
Triedna učiteľka: Mgr. Janka Takáčová
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 8

Kat. číslo Meno Priezvisko 
2 Michal Bartko 
3 Alena Čubiňáková 
4 Viktória Holoďáková 
5 Simona Hurajtová 
6 Michaela Chvaščáková 
7 Martina Michalčinová 
8 Radoslav Moroň 
9 Monika Mydlová 
10 Tamara Nazadová 
11 Peter Puškár 
12 Jozef Roháč 
13 Zuzana Töröková

::hore na zoznam tried::

Trieda 3.A
Triedna učiteľka: Mgr. Janka Takáčová
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 5

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Kristián Dilik 
2 Slavomír Fedor 
3 Juraj Homoľa 
4 Dominika Malá 
5 Veronika Moleková 
6 Adela Šatníková 
7 Miriama Takáčová 
8 Nikola Zeleňáková 
9 Kristián Balint 
10 Lukáš Krajník

::hore na zoznam tried::

Trieda 4.A
Triedna učiteľka: Mgr. Martina Vacendáková
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 6

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Michaela Balogová 
2 Katarína Cicková 
4 Veronika Hladová 
6 Veronika Krajníková 
7 Michaela Malá 
9 Jakub Mydla 
10 Mária Ondarišinová 
12 Ľubomír Šafranko 
14 Martin Tracik 
16 Michal Košar

::hore na zoznam tried::

Trieda 5.A
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Kovaľ
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Mária Andrejčáková 
2 Jozef Babinský 
3 Katarína Cmárová 
4 Kristína Džubárová 
5 Ondrej Džurdženík 
6 Lenka Fajčáková 
7 Simona Gombitová 
8 Ján Holoďák 
9 Katarína Homoľová 
10 Dominik Hriž 
11 Jozef Humeník 
12 Katarína Krivdová 
13 Anna Lukčová 
14 Martina Lukčová 
15 Jana Mačugová 
16 Peter Makuta 
17 Ján Moroň 
18 Amália Paľová 
19 Anežka Petríková 
20 Zdenka Polakovičová 
21 Mária Popovičová 
22 Katarína Porvazníková 
23 Jozef Zeleňák

::hore na zoznam tried::

Trieda 6.A
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Hadvabová 
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 8

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Ján Andrejčák 
2 Martina Barnová 
3 Ján Dzurčanin 
4 Jozef Fedor 
5 Patrik Fedor 
6 Matúš Fuňa 
7 Róbert Goffa 
8 Michal Homoľa 
9 Gabriela Homoľová 
10 Jaroslava Kerekaničová 
11 Milan Kudža 
12 Viktória Leščaková 
13 Matúš Medveď 
14 Peter Michalčin 
15 Samuel Molek 
16 Denisa Nedzbalová 
17 Martin Paščinský 
18 Kristína Petriková 
19 Ján Puškar 
20 Vladimír Sykora 
21 Tomáš Šatník 
22 Anna Traciková 
24 Veronika Zeleňáková 
25 Peter Balog 
26 Ladislav Roháč

::hore na zoznam tried::

Trieda 7.A
Triedna učiteľka: Ing. Viera Cmárová
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 17

Kat. číslo Meno Priezvisko 
2 Lenka Cmárová 
3 Tomáš Fajčák 
4 Anna Fuňová 
5 Simona Goffová 
6 Nikola Gombitová 
7 Silvia Hobľáková 
8 Martina Hrešková 
9 Ján Hudák 
10 Ján Ignác 
11 Pavol Ignác 
12 Lucia Juhasová 
13 Lukáš Kasarda 
14 Mária Krajníková 
15 Jakub Leščak 
16 Anna Makutová 
17 Lukáš Malý 
18 Veronika Michalčinová 
19 Miroslava Nábožná 
20 Miroslava Obešterová 
21 Jaroslav Ongrady 
22 Miroslava Pandošová 
23 Veronika Pandošová 
24 Jozef Petrík 
25 Lucia Porvazníková 
26 Angelika Roháčová 
27 Katarína Roháčová 
28 Peter Stanovčák 
29 Tomáš Šafranko 
30 Dominik Takáč 
31 Patrik Trecak

::hore na zoznam tried::

Trieda 8.A
Triedna učiteľka: PaedDr. Božena Dydňanská
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Ivan Balog 
2 Mariana Bartková 
3 Lenka Dzurčaninová 
4 Lenka Fedorová 
5 Nikola Fedorová 
6 Ján Gallik 
7 Ivona Homoľová 
8 Jozef Kasarda 
9 Maroš Košár 
10 Jozef Lukáč 
11 Mária Makutová 
12 Monika Medveďová 
13 Anna Moroňová 
14 Martin Mydla 
15 Peter Obešter 
16 Martina Paľová 
17 Jana Polakovičová 
18 Peter Šatník 
19 Michal Tomáš 
20 Dominik Török 
21 Michal Ulian 
22 Lenka Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Matúš Humeník
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 6

Kat. číslo Meno Priezvisko 
1 Michal Bartko 
3 Jana Cmárová 
4 Viktória Dančová 
5 Marianna Dobranská 
6 Ondrej Fajčák 
7 Kristína Fedorová 
8 Ján Goffa 
9 Jozef Goffa 
10 Radoslav Hobľák 
13 Juraj Koprivňák 
14 Maroš Mačuga 
15 Ján Molek 
16 Matúš Ongrady 
17 Zuzana Porvazníková 
21 Simona Trecaková 
23 Martin Zeleňák 
24 Lukáš Kopec 
26 Matúš Michalov

 


Hlavná stránka ]