Aranžovanie kvetov

obvodové kolo

pripravovala  p. R. Andrejčáková

 

            Anna Lukčová – 7. A  - 2. miesto - kat. 5. – 7. r.

            Lucia Porvazníková – 9. A – 2. miesto kat. 8. – 9. r.

            Anna Traciková – 8. A – 3. miesto – kat. 8. – 9. r.