Prezentácia našich žiakov v obvodových a vyšších súťažiach

v školskom roku 2006 – 2007

               

  

 Streľba zo vzduchovky - viac

Stolný tenis - viac

Matematická olympiáda - viac

Šaliansky Maťko J. C. Hronského - viac

Plávanie - viac

Pytagoriáda - viac

Príroda a oheň -  viac

Európa v škole - viac 

Východ vie - drogy nie - viac

 

 

Biologická olympiáda - viac

Hviezdoslavov Kubín -  viac

Štúrov Zvolen - viac 

Coca Cola Cup - viac

Geografická olympiáda -  viac

Futbal - dievčatá - viac

Prečo mám rád slovenčinu, ... - viac

Aranžovanie kvetov - viac