Biologická olympiáda – Kategória E: Poznaj a chráň – odbor Geológia Mgr. P. Kovaľ

Silvia Hobľáková – 9. A – 3. miesto v okrese – 6. miesto v krajskom kole

Lenka Cmárová – 9. A – 4. miesto

Simona Goffová – 9.A – 5. miesto

Biologická olympiáda – Kategória E: Poznaj a chráň – odbor Zoológia – Mgr. P. Kovaľ

Martina Lukčová – 7. A – 2. miesto – 10. miesto v krajskom kole

Anna Lukčová – 7. A – 4. miesto

Katarína Cmárová – 7. A – 10. miesto

            Biologická olympiáda – Kategória E: Poznaj a chráň – odbor Botanika Mgr. P. Kovaľ

Veronika Krajníková – 6. A – 2. miesto v okrese – 14. miesto v krajskom kole

Miriama Takáčová – 5. A – 4. miesto