VÝCHOD  VIE  -  DROGY  NIE

literárna časť

pripravovala PaedDr. B. Dydňanská

 

Katarína  Porvazníková - 7. A 

1. miesto

Žiačka za odmenu sa zúčastní v hoteli Dobrá na Domaši v letnom tábore.