Malý futbal - obvodové kolo

dievčatá

    Dňa 7. mája 2007 sa uskutočnilo obvodové kolo v malom futbale v kategórii dievčat. Družstvo viedol Mgr. P. Kovaľ a tieto  žiačky reprezentovali tunajšiu ZŠ:      

    Silvia Hobľáková 9. A, Mirka Pandošová 9. A, Katarína Roháčová 9. A, Mária Andrejčáková 7. A, Katarína Krivdová 7. A,

    Veronika Hladová 6. A, Dominika Malá 6. A, Michaela Malá 6. A

   

 

                  

 

V B skupine sa umiestnili na 3. mieste a v celkovom poradí skončili na 5. - 6. mieste.