Geografická olympiáda - obvodové kolo

 

pripravovala: Mgr. E. Hadvabová

 

Martina Lukčová  7. A

3. miesto