Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - II. kategória – próza

pripravovala: PaedDr. B. Dydňanská

   Katarína Porvazníková  7. A 

3. miesto

a diplom za aktuálny výber predlohy a kultivovaný prejav