Matematická  olympiáda - obvodové kolo

pripravovala Ing. V. Cmárová

Z9

Silvia Hobľáková 9. A – 4. miesto

Lenka Cmárová 9. A – 5. miesto

 

Z7

Zdenka Polakovičová – 7. A – 1. miesto

Martina Lukčová – 7. A – 3. miesto

 

Z6

Jakub Mydla – 6. A – 1. miesto