V celoslovenskom kole súťaže s medzinárodnou účasťou

 "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"

získala žiačka KATARÍNA  PORVAZNÍKOVÁ  zo 7. A triedy s prácou "Stretnutie"

cenu poroty. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 18. júna 2007 v Základnej

škole v Nových  Zámkoch za prisľúbenej účasti

prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Žiačku vyučuje PaedDr. B. Dydňanská

Fotodokumentácia z 18. júna 2007 pri odovzdávaní cien v Nových Zámkoch