Pytagoriáda  P8  obvodové kolo

 Ing. V. Cmárová

 

Michal Homoľa – 8. A – 7. miesto