Šaliansky Maťko J. C. Hronského

prednes slovenských  povestí – obvodové kolo

Samuel Andrejčák 3. A – 2. miesto v 1. kategórii

pripravovala: Mgr. A. Vovolková

 

Miriama Takáčová 5. A – 3. miesto v 2. kategórii

pripravovala: Mgr. J. Tirpáková