Martin Paščinský 8. A – 1. miesto v okrese

 24. miesto v krajskom kole

Chlapci – 2. miesto - okres

Martin Paščinský 8. A, Milan Kudža 8. A, Jozef Petrík 9. A

Dievčatá – 3. miesto - okres

Denisa Nedzbalová 7. A, Mirka Pandošová 9. A, Silvia Hobľáková 9. A

Žiakov pripravoval  a viedol Mgr. P. Kovaľ.