ŠTÚROV  ZVOLEN - okresné kolo

pripravovala: PaedDr. B. Dydňanská

 

Anna  Lukčová  7. A

 

2. miesto