Stolný tenis – obvodové kolo – 22. 11. 2006

Chlapci – 3. miesto

Patrik Fedor 8. A, Samuel Molek 8. A, Ján Hudák 9. A, Jozef Petrík 9. A

Dievčatá – 5. miesto

Dominika Malá 5. A, Michaela Malá 6. A, Mirka Pandošová 9. A, Silvia Hobľáková 9. A

 

Žiakov pripravoval  a viedol Mgr. P. Kovaľ.