Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] [ História školy ] Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]

 


 
História Základnej školy v Holčíkovciach:       

                                                                                                                                                  

     Obec Holčíkovce bola založená asi v XVIII. storočí panstvom z Veľkej Domaše. Z čoho vzniklo meno Holčíkovce nie je známe. Až od roku 1920 sa dá chronologicky zachytiť život a historické momenty obce Holčíkovce.

     Škola bola zriadená v roku 1941. Predtým chodili deti do školy vo Veľkej Domaši. Pri zriadení školy sa odohrala aj táto zaujímavá historka:
     Obyvateľstvo Holčíkoviec poslalo žiadosť o zriadení školy na MŠANO. Ale odpoveď akosi dlho neprichádzala. Nuž vyslali do Bratislavy človeka, gazdu, aby šiel žiadosť posúriť priamo k ministrovi. Jožko Fajčák, tak sa volal ten vyslaný gazda, príduc do Bratislavy, zaobstaral si fotografiu ministra školstva pána Siváka a takto vystrojený pobral sa k snemu. A šťastie mu prialo. Len čo tam prišiel, práve prichádzal minister. On prosto k nemu, že čo a ako je to s ich žiadosťou o školu. Minister po krátkom rozhovore s Jožkom mu školu prisľúbil. A skutočne sa o šesť týždňov v Holčíkovciach vyučovalo.

     Ako prvý na škole – v rokoch 1941 – 1943 pôsobil pán Imrich Farkaš. Pani učiteľka Elena Srmančíková vyučovala v školskom roku 1943 – 1944. V tomto roku do obce prichádza front a budovu, kde sa učilo úplne bola zničená.

Zo zariadenia nezostalo vôbec nič.

     V rokoch 1944 – 1945 a 1945 – 1946 sa nevyučovalo. Pán učiteľ Vladimír Cisár nastúpil v školskom roku 1946 – 1947. Učil do 10. mája 1947. Na jeho miesto nastúpila učiteľka Magdaléna Nágesiová. Z množstva učiteľov, ktorí pôsobili v Holčíkovciach to boli napríklad: F. Vysoký, I. Lelák, F. Dubec, M. Meluch.
V novovystavanej škole sa začalo vyučovanie v roku 1956, ktorú staval OSP Stropkov. Začiatok ale nebol jednoduchý. V škole sa učilo už mesiac, ale bez elektrického prúdu, čo malo za následok, že splachovacie záchody sa nedali používať. Žiaci chodili na toaletu domov, čím sa narušovalo vyučovanie.

     1. septembra 1963 bola prvýkrát zriadená plneorganizovaná deväťročná škola. V roku 1964 pracovali na škole rôzne krúžky ako tanečný, telovýchovný a dramatický. Vyučovalo sa na dve smeny až do roku 1968, kedy sa začalo vyučovanie v novej terajšej budove školy.

   

 


Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] [ História školy ] Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]