Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] História školy ] [ Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]

 


Vedenie školy

                                                              

 

 

Riaditeľ školy:  Mgr. Štefan Kajla - 1. - 5. r. + Tv 6. - 9. r.


Zás
tupkyňa riaditeľa ZŠ: PaedDr. Mária Jakubová - 1. - 4. r.  
 

Výchovný poradca ZŠ: PaedDr. Božena Dydňanská - SJL - OV

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Gabriela Nedzbalová - 1. - 4. r.

Mgr. Anna Vovolková - 1. - 4. r.

Mgr. Janka Takáčová - 1. - 4. r.

Mgr. Monika Skybová - Anglistika - Amerikanistika

Mgr. Peter Kovaľ - CH - B

Mgr. Eva Hadvabová - SJL - OV

Ing. Viera Cmárová - M - TchV

PaedDr. Božena Dydňanská - SJL - OV

Mgr. Milan Dydňanský - 1. - 4. r.

Mgr. Jana Tirpáková - SJL - HV

Mgr. Marek Džurbala – rímskokatolícky kňaz

Mgr. Peter Tirpák – gréckokatolícky kňaz

Mgr. Jozef Mager – rímskokatolícky kňaz

Iveta Romanská – vychovávateľka ŠKD

Prevádzkoví zamestnanci:

Hospodárka ZŠ: p. Mária Bartková  

Vedúca školskej jedálne: Adriana Halasová

Školník: Jozef Mulík

Upratovačky: Mária Hlavatá, Mária Makutová, Tereza Kudža,

Danka Paľušová

Kuchárky: Mária Porvazníková, Ľubomíra Ondarišinová

 

Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] História školy ] [ Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]