Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] História školy ] Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] [ Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ] Výročná správa za školský rok 2005 - 2006

 

::archív šk. r. 2004/2005

::archív šk. r. 2005/2006


Zoznam tried a žiakov v školskom roku 2006 - 2007:

 

Trieda: 1.A  1.-2.-3.-4. ANK 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A
Počet žiakov:  12 9 20 15 13 12 14 25 24 29

 

Trieda 1.A 

   Triedny učiteľ: Mgr. Janka  Takáčová
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 8, dievčat: 4


1 Dávid  Balog
2 Daniel  Baziľák
3 Nikola  Bobelová
4 Viktória  Cichá
5 Erik  Čerkes
6 Matej  Džubara
7 Diana  Fajčáková
8 Adrán  Fedor
9 Radoslav  Horník
10 Martin  Molek
11 Mária  Puškárová
12 Kristián  Zmuda
 

::hore na zoznam tried::

      Trieda 2.A

 Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Nedzbalová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11, dievčat: 9

1 Martina  Bačinská
2 Simona  Bačinská
3 Tatiana  Bartková
4 Adam  Bazyľák
5 Viktor  Čubiňák
6 Alexandra  Dubasová
7 Simona  Fuňová
8 Frederik  Ganaj
9 Stanislava  Chovancová
10 Adriána  Chvaščáková
11 Jakub  Kačurák
12 Lukáš  Lukča
13 Dávid  Molek
14 Jozef  Nedzbala
15 Miroslav  Rak
16 Miroslav  Roháč
17 Annamária  Roháčová
18 Frederik  Širý
19 Ján  Vidumský
20 Juliána  Zajacová
 

::hore na zoznam tried::

Trieda 3.A
 
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Vovolková
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9, dievčat: 6


1 Samuel  Andrejčák
2 Kamila  Balintová
3 Kristína  Balogová
4 Lukáš  Balog
5 Mária  Bartková
6 Samuel  Boch
7 Kristián  Džurdženík
8 Daniel  Flešár
9 Mária  Hladová
10 Tatiana  Homoľová
11 Dominik  Humeník
12 Vladimír  Popovič
13 Ján  Roháč
14 Martin  Stanovčák
15 Anna  Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 4.A
  
Triedny učiteľ: Mgr. Milan Dydňanský
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 5, dievčat: 8

2 Michal  Bartko
3 Alena  Čubiňáková
4 Viktória  Holoďáková
5 Simona  Hurajtová
6 Michaela  Chvaščáková
7 Martina  Michalčinová
8 Radoslav  Moroň
9 Monika  Mydlová
10 Tamara  Nazadová
11 Peter  Puškár
12 Jozef  Roháč
13 Zuzana 
Töröková
14 Lukáš  Krajník

::hore na zoznam tried::

Triedy 1. ANK, 2. ANK, 3. ANK a 4. ANK sú spojené triedy a títo žiaci sa vyučujú v obci – Nová Kelča.
     Triedny učiteľ: PhDr. Jozef Los-Chovanec    

Trieda 1. ANK

Počet žiakov: 3, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 1

1 Jozef  Bičej
2 Kristína  Melničáková
3 Matej  Paluš

Trieda 2. ANK

Počet žiakov: 2, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 1
 
1 Diana  Černigová
2 Martin  Mydla


Trieda 3. ANK

Počet žiakov: 3, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 0

1 Miloš  Bednár
2 Daniel  Beľan
3 Patrik  Geľak


Trieda 4. ANK

Počet žiakov: 1, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 0


1 Samuel  Bičej
 

::hore na zoznam tried::


Trieda 5.A
 
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Tirpáková
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 4, dievčat: 8

1 Ľubomíra  Balogová
2 Kristián  Dilik
3 Slavomír  Fedor
4 Renáta  Goffová
5 Maroš  Korekáč
6 Dominik  Majerník
7 Dominika  Malá
8 Veronika  Moleková
9 Gabriela  Sykorová
10 Adela  Šatníková
11 Miriama  Takáčová
12 Nikola  Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 6.A
   
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Skybová
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 8, dievčat: 6

1 Jakub  Babinský
2 Natália  Bačová
3 Michaela  Balogová
4 Katarína  Cicková
5 Veronika  Hladová
6 Martin  Karas
7 Michal  Košar
8 Veronika  Krajníková
9 Michaela  Malá
10 Jakub  Mydla
11 Ján  Nabožný
12 Maroš  Paľo
13 Ľubomír  Šafranko
14 Martin  Tracik

::hore na zoznam tried::

      Trieda 7.A

 Triedny učiteľ: Mgr. Peter Kovaľ
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 9, dievčat: 16

1 Mária  Andrejčáková
2 Jozef  Babinský
3 Katarína  Cmárová
4 Kristína  Džubárová
5 Ondrej  Džurdženík
6 Lenka  Fajčáková
7 Simona  Gombitová
8 Ján  Holoďák
9 Katarína  Homoľová
10 Dominik  Hriž
11 Jozef  Humeník
12 Katarína  Krivdová
13 Anna  Lukčová
14 Martina  Lukčová
15 Jana  Mačugová
16 Peter  Makuta
17 Ján  Moroň
18 Amália  Paľová
19 Anežka  Petríková
20 Zdenka  Polakovičová
21 Mária  Popovičová
22 Katarína  Porvazníková
23 Jozef  Zeleňák
24 Ladislav  Roháč
25 Viera  Dojčáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 8.A
     
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Hadvabová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 15, dievčat: 9

1 Ján  Andrejčák
2 Martina  Barnová
3 Ján  Dzurčanin
4 Jozef  Fedor
5 Patrik  Fedor
6 Matúš  Fuňa
7 Róbert  Goffa
8 Michal  Homoľa
9 Gabriela  Homoľová
10 Jaroslava  Kerekaničová
11 Milan  Kudža
12 Viktória  Leščaková
13 Matúš  Medveď
14 Peter  Michalčin
15 Samuel  Molek
16 Denisa  Nedzbalová
17 Martin  Paščinský
18 Kristína  Petriková
19 Ján  Puškar
20 Vladimír  Sykora
21 Tomáš  Šatník
22 Anna  Traciková
24 Veronika  Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

      Trieda 9.A
  Triedny učiteľ: Ing. Viera Cmárová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 17

2 Lenka  Cmárová
3 Tomáš  Fajčák
4 Anna  Fuňová
5 Simona  Goffová
6 Nikola  Gombitová
7 Silvia  Hobľáková
8 Martina  Hrešková
9 Ján  Hudák
10 Ján  Ignác
12 Lucia  Juhasová
13 Lukáš  Kasarda
14 Mária  Krajníková
15 Jakub  Leščak
16 Anna  Makutová
17 Lukáš  Malý
18 Veronika  Michalčinová
19 Miroslava  Nábožná
20 Miroslava  Obešterová
21 Jaroslav  Ongrady
22 Miroslava  Pandošová
23 Veronika  Pandošová
24 Jozef  Petrík
25 Lucia  Porvazníková
26 Angelika  Roháčová
27 Katarína  Roháčová
28 Peter  Stanovčák
29 Tomáš  Šafranko
30 Dominik  Takáč
31 Patrik  Trecak

::hore na zoznam tried::

 
Hlavná stránka ] MDD 2006 ] Brusel 2006 ] História školy ] Zamestnanci školy ] Archív tried 2004/05 ] [ Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]