Hlavná stránka ] MDD 2006 ] DOMAŠA ] Brusel 2006 ] Futbal ] História školy ] Zamestnanci školy ] [ Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Školský časopis ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]

 

::archív šk. r. 2004/2005


Zoznam tried a žiakov v školskom roku 2005 - 2006:

 

Trieda: 1.A  1.-2.-3.-4. ANK 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A
Počet žiakov:  20 13 15 12 10 14 24 24 29 20

 

Trieda 1.A 

     

Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Nedzbalová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11, dievčat: 9


1 Martina Bačinská
2 Simona Bačinská
3 Tatiana Bartková
4 Adam Bazyľak
5 Viktor Čubiňák
6 Alexandra Dubasová
7 Simona Fuňová
8 Frederik Ganaj
9 Stanislava Chovancová
10 Adriána Chvaščáková
11 Jakub Kačurák
12 Lukáš Lukča
13 Dávid Molek
14 Jozef Nedzbala
15 Miroslav Roháč
16 Annamária Roháčová
17 Miroslav Rak
18 Frederik Širý
19 Ján Vidumský
20 Juliána Zajacová

::hore na zoznam tried::

Triedy : 1. ANK, 2. ANK, 3. ANK a 4. ANK sú spojené triedy a títo žiaci sa vyučujú v obci – Nová Kelča.
  

         Trieda 1. ANK
Triedny učiteľ: Mgr. Milan Dydňanský
Počet žiakov: 2, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 1


1 Diana Černigová
2 Martin Mydla


Trieda 2. ANK

Počet žiakov: 3, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 0


1 Miloš Bednár
2 Daniel Beľan
3 Patrik Geľak


Trieda 3. ANK

Počet žiakov: 1, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 0

1 Samuel Bičej


Trieda 4. ANK

Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 2


1 Stanislava Bankovičová
2 Ondrej Bednár
3 Matej Bičej
4 Peter Geľák
5 Michal Lyzák
6 Maroš Miľo
7 Tatiana Sukeľová

::hore na zoznam tried::

Trieda 2.A
 
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Vovolková
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9, dievčat: 6


1 Samuel Andrejčák
2 Kamila Balintová
3 Kristína Balogová
4 Lukáš Balog
5 Mária Bartková
6 Samuel Boch
7 Kristián Džurdženík
8 Daniel Flešár
9 Mária Hladová
10 Tatiana Homoľová
11 Dominik Humeník
12 Vladimír Popovič
13 Ján Roháč
14 Martin Stanovčák
15 Anna Zeleňáková

::hore na zoznam tried::

Triedy 3. A a 4. A sú spojené.

Trieda 3.A
     
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Takáčová
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 4, dievčat: 8


2 Michal Bartko
3 Alena Čubiňáková
4 Viktória Holoďáková
5 Simona Hurajtová
6 Michaela Chvaščáková
7 Martina Michalčinová
8 Radoslav Moroň
9 Monika Mydlová
10 Tamara Nazadová
11 Peter Puškár
12 Jozef Roháč
13 Zuzana Töröková

::hore na zoznam tried::

Trieda 4.A
 
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Takáčová
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 5, dievčat: 5


1 Kristián Dilik
2 Slavomír Fedor
3 Juraj Homoľa
4 Dominika Malá
5 Veronika Moleková
6 Adela Šatníková
7 Miriama Takáčová
8 Nikola Zeleňáková
9 Kristián Balint
10 Lukáš Krajník


::hore na zoznam tried::

Trieda 5.A
     
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Skybová
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 8, dievčat: 6

1 Jakub Babinský
2 Natália Bačová
3 Michaela Balogová
4 Katarína Cicková
5 Veronika Hladová
6 Martin Karas
7 Michal Košar
8 Veronika Krajníková
9 Michaela Malá
10 Jakub Mydla
11 Ján Nabožný
12 Maroš Paľo
13 Ľubomír Šafranko
14 Martin Tracik


::hore na zoznam tried::

Trieda 6.A
     
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Kovaľ
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 9, dievčat: 15

1 Mária Andrejčáková
2 Jozef Babinský
3 Katarína Cmárová
4 Kristína Džubárová
5 Ondrej Džurdženík
6 Lenka Fajčáková
7 Simona Gombitová
8 Ján Holoďák
9 Katarína Homoľová
10 Dominik Hriž
11 Jozef Humeník
12 Katarína Krivdová
13 Anna Lukčová
14 Martina Lukčová
15 Jana Mačugová
16 Peter Makuta
17 Ján Moroň
18 Amália Paľová
19 Anežka Petríková
20 Zdenka Polakovičová
21 Mária Popovičová
22 Katarína Porvazníková
23 Jozef Zeleňák
24 Ladislav Roháč

::hore na zoznam tried::

Trieda 7.A

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Hadvabová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 15, dievčat: 9

1 Ján Andrejčák
2 Martina Barnová
3 Ján Dzurčanin
4 Jozef Fedor
5 Patrik Fedor
6 Matúš Fuňa
7 Róbert Goffa
8 Michal Homoľa
9 Gabriela Homoľová
10 Jaroslava Kerekaničová
11 Milan Kudža
12 Viktória Leščaková
13 Matúš Medveď
14 Peter Michalčin
15 Samuel Molek
16 Denisa Nedzbalová
17 Martin Paščinský
18 Kristína Petriková
19 Ján Puškar
20 Vladimír Sykora
21 Tomáš Šatník
22 Anna Traciková
24 Veronika Zeleňáková
27 Viera Dojčáková

::hore na zoznam tried::

Trieda 8.A
        
                                
Triedny učiteľ: Ing. Viera Cmárová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 17

 

2 Lenka Cmárová
3 Tomáš Fajčák
4 Anna Fuňová
5 Simona Goffová
6 Nikola Gombitová
7 Silvia Hobľáková
8 Martina Hrešková
9 Ján Hudák
10 Ján Ignác
12 Lucia Juhasová
13 Lukáš Kasarda
14 Mária Krajníková
15 Jakub Leščak
16 Anna Makutová
17 Lukáš Malý
18 Veronika Michalčinová
19 Miroslava Nábožná
20 Miroslava Obešterová
21 Jaroslav Ongrady
22 Miroslava Pandošová
23 Veronika Pandošová
24 Jozef Petrík
25 Lucia Porvazníková
26 Angelika Roháčová
27 Katarína Roháčová
28 Peter Stanovčák
29 Tomáš Šafranko
30 Dominik Takáč
31 Patrik Trecak

::hore na zoznam tried::

      Trieda 9.A
     

Triedny učiteľ: PaedDr. Božena Dydňanská
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9


 

    1 Ivan  Balog
     2 Mariana Bartková
     3 Lenka  Dzurčaninová
     4 Lenka  Fedorová
     5 Nikola  Fedorová
     6 Ján  Gallik
     7 Ivona  Homoľová
     8 Jozef  Kasarda
     9 Maroš  Košár
    10 Jozef  Lukáč
    13 Anna  Moroňová
    14 Martin  Mydla
    15 Peter  Obešter
    16 Martina Paľová
    17 Jana  Polakovičová
    18 Peter  Šatník
    19 Michal  Tomáš
    20 Dominik  Török
    21 Michal  Ulian
    22 Lenka  Zeleňáková

 

 
Hlavná stránka ] MDD 2006 ] DOMAŠA ] Brusel 2006 ] Futbal ] História školy ] Zamestnanci školy ] [ Triedy a žiaci šk.r.2005/2006 ] Školský časopis ] Fotogaléria ] Organizácia školského roka 2005 - 2006 ]